More
  HjemVaskemaskinMå avløpsslangen for vaskemaskinen heves?

  Må avløpsslangen for vaskemaskinen heves?

  DISCLOSURE: This post may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission at no additional cost to you

  When installing a washing machine, it’s important to understand the proper height and placement of the drain hose.

  This will ensure that there’s less of a risk of potential overflow while helping to prevent flooding in your laundry room.

  Yes, the drain hose needs to be elevated and it’s always best to do so at a level that’s higher than the washing machine itself. This will prevent possible siphoning. There are also other steps you can take to ensure that you get the best drainage.

  What Are Washing Machine Drainage Options?

  Laundry Tub

  What is it: A laundry tub provides your washing machine with one of the best drainage options.

  ""

  More often than not, a clog is to blame for laundry tub failure.

  When this occurs, the clog is typically located in the U-trap or further down the piping.

  How to fix: You have a couple of options for clearing the clog. A simple plunger may resolve the issue, as might a drain auger.

  If you choose to use a plunger, it’s best to add a little bit of water in the laundry tub if there isn’t already some standing.

  "Koble

  Connect With Appliance Repair Tech Now

  Dishwashers, washer/dryers, ovens, refrigerators, freezers

  Help with starting issues, blinking error lights, hot water heaters & more

  Get Help

  This will provide the necessary suction to break loose any clogging within the drain pipe.

  If a plunger isn’t successful, a handheld drain auger is likely going to be needed.

  This will provide you with something solid with which to break up the clog.

  If, however, you are still unable to reach the clog to break it free, you will need to remove the U-trap so as to gain access to the clog.

  Looking for an easier solution? If you don’t have either a plunger or auger or you simply don’t wish to exert yourself, try pouring very hot water down the drain.

  In addition, you can try pouring dish soap down the drain before using the hot water, as this may help to loosen the clog.

  Les også  Asko Washer Code F2 - Feilsøkingsveiledning

  Standpipe

  What is it: A standpipe is a pipe that connects your washing machine’s drain pipe to your home’s waste stack.

  ""

  By choosing to use a standpipe instead of connecting your washing machine to a drain line, you can avoid water overflow, as well as unwanted fumes from the sewer.

  If it is clear that your washing machine pump is functioning properly but water isn’t draining from it, there is likely a clog in the rubber drain hose.

  This hose runs from the back of your washing machine to the standpipe.

  When it becomes clogged, it is usually due to fibers from your clothing. Too much clogging can cause flooding on your floor and may result in damage to your home.

  How to fix: Fixing this issue is easy enough and involves removing the rubber drain hose and blowing air through it. If the airflow is minimal, there is a blockage that needs to be removed.

  You may also simply replace the hose to remedy your draining problem.

  If your washing machine still isn’t draining properly, your pump is likely to blame and will need to be either serviced or replaced.

  Underground Pipe Connection

  What is it: If you want the absolute best draining option for your washing machine, an underground pipe is the way to go.

  It’s expensive and will require extensive labor to install, but your washing machine water will drain directly to your waste stack.

  A clog or breakage in an underground pipe connection can result in considerable work to remedy.

  If you believe there is a blockage somewhere, it’s best to start with the standpipe, as this is part of an underground pipe connection.

  Hvordan fikser du: Underjordiske rørforbindelser er ofte installert bak betongvegger, noe som krever mye riving og reparasjon.

  Som sådan må du vurdere tiden og kostnadene som er involvert hvis det er et problem før du investerer i dette dreneringsalternativet.

  Hvor høyt vil en vaskemaskin pumpe vann?

  Pumpens strømningshastighet avhenger av avløpsrørets høyde.

  Vaskemaskinens strømningshastighet vil miste omtrent en gallon vann for hver ekstra fot av avløpsrørets høyde.

  ""

  Vaskemaskinens vannpumpehastighet bør være rundt 15 liter i minuttet.

  Les også  Frigidaire Washer Code E59 - Feilsøkingsveiledning

  Mindre, kompakte vaskemaskiner er bare i stand til å pumpe vann opp rundt 5 fot.

  Dreneringsrøret ditt må ha en innvendig diameter på 1 ½ tomme for å sikre riktig drenering, med en utvendig diameter på 1 ¼ tomme.

  Du bør også sørge for at avløpsrøret ditt er minst 30 tommer høyt for å forhindre potensiell vannhevert.

  Du kan sikre at avløpsslangen din fungerer optimalt ved å installere avløpet med en høyde på ikke mer enn 8 fot fra gulvet.

  Hvordan holde vaskemaskinens avløpsslange på plass?

  Vaskemaskinens avløpsslange er ansvarlig for å fjerne avløpsvann fra vaskemaskinen.

  Herfra blir avløpsvannet levert til et standrør eller vask avhengig av ditt oppsett.

  I noen hjem har vaskerommet en liten alkove som er innebygd i en vegg. Dette tjener til å holde avløpsrøret sikkert på plass.

  Hvis imidlertid vaskerommet ditt ikke har dette oppsettet, må du sørge for at avløpsrøret forblir festet slik at det ikke løsner.

  En løs avløpsslange kan føre til at gulvet ditt blir oversvømmet med avløpsvann.

  Det er et par forskjellige måter du kan sikre avløpsslangen på, og det avhenger av om vaskemaskinen din renner ned i et vaskekar eller avløpsrør.

  Vaskekar

  For et vaskekar må du først måle høyden på badekaret ditt.

  Husk at det ikke bør være mer enn 8 fot fra gulvet slik at avløpsvannet ikke kommer tilbake til vaskemaskinen din.

  Den ene enden av avløpsslangen vil ha en buet ende. Dette må hvile over leppen på vaskekaret ditt.

  Dessuten bør badekaret og slangen ikke være mer enn 45 tommer fra vaskemaskinen din.

  Bruk en glidelås i plast og fest avløpsslangen til et ben på vaskekaret. Det er også en god idé å sørge for at avløpsslangen ikke er nær bunnen av karet, da dette kan begrense vannstrømmen.

  Avløpsrør

  For et avløpsrør må du først sørge for at du er i stand til å installere avløpsslangen slik at den er over vaskemaskinens vannstand.

  Avstanden fra bunnen av vaskemaskinen bør ikke være høyere enn 8 fot og ikke mindre enn 18 tommer.

  Et standard avløpsrør måler 2 tommer i diameter og skal kunne romme de fleste avløpsslanger.

  Avløpsslangen må være minst 34 tommer lang for å forhindre at den faller. Hvis du er nær en vegg, plasser den buede enden av avløpsslangen inn i avløpsrøret.

  Les også  De viktigste grunnene til at vaskemaskinen fortsetter å legge til tid

  Fest deretter en slangeklemme rundt avløpsslangen slik at den er omtrent 6 tommer ned i avløpsrøret. Du kan deretter skru klemmen inn i nærmeste veggbolt.

  Hvis du har å gjøre med en betongvegg, trenger du en murbit og et anker for å penetrere veggen.

  Har du ikke en vegg nær nok? Du kan ganske enkelt feste avløpsslangen til avløpsrøret ved hjelp av en kabelreim eller en solid glidelås.

  Er det OK å forlenge avløpsslangen til vaskemaskinen?

  Absolutt. Det selges faktisk spesielle forlengelsesslanger som er designet for å festes til din eksisterende avløpsslange for å gi deg mer slakk.

  For å feste en forlengelse, bruk ganske enkelt de medfølgende klemmene for å feste begge slangene sammen.

  Disse utvidelsene kommer i forskjellige lengder, slik at du kan finne den som passer best til dine behov.

  Sørg alltid for at vaskemaskinen er slått av før du prøver å feste en forlenger.

  Du bør også ha en bøtte tilgjengelig for å fange opp vann som kan dryppe fra den eksisterende avløpsslangen.

  Hvorfor flyter avløpet til vaskemaskinen min over?

  Hver gang vaskemaskinavløpet ditt renner over, er det vanligvis en tett i avløpsrøret som har skylden.

  Imidlertid kan mer alvorlige problemer være relatert til en blokkering i hovedkloakkledningen.

  Jo raskere du løser rotproblemet, desto mindre sannsynlig vil hjemmet ditt være i fare for ytterligere skade.

  Husk å begynne med den enkleste løsningen først og jobb deg oppover.

  Bruk et enkelt stempel eller skru for å se etter lokale tilstoppinger først. Hvis du kan unngå å måtte ringe en autorisert rørlegger, kan du se frem til å spare penger på kostbare reparasjoner.

  Du kan aktivt arbeide for å forhindre tilstopping ved å oppbevare all lo og avfall i en nærliggende pose eller beholder. Du bør også sørge for å rengjøre vaskemaskinens filter eller lofelle regelmessig.

  Rengjøring av avløpsslangen og røret regelmessig vil også bidra til å forhindre potensielt overløp.

  Konklusjon

  Det lønner seg å være proaktiv. Ved å øve på regelmessig vedlikehold og rengjøring og sørge for at avløpsslangen er riktig installert, er det mindre sannsynlig at du opplever problemer med tømming.